REKLAMA
Hlavní Menu Plech Serveru

HLAVNÍ MENU SERVERU

Odrazka
Tlacitko
REKLAMA

REKLAMA

NORMY A PŘEDPISY

VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH NOREM ČSN SE VZTAHEM K PLECHU 

ČSN 42 5301 Plechy ocelové tenké z ocelí třídy 10 a 11, válcované za tepla
ČSN 42 5302 Plechy ocelové tenké hlubokotažné, válcované za tepla
ČSN 42 5310 Plechy tlusté z ocelí třídy 10 až 16, válcované za tepla
ČSN 42 5315 Plechy z ocelí třídy 17, válcované za tepla
ČSN 42 5318 Plechy ocelové jednostranně plátované ocelemi třídy 17, tloušťky 8 až 40 mm
ČSN 42 5390 Plechy ocelové žebrované, válcované za tepla z ocelí třídy 10
ČSN 42 5392 Plechy s oválnými výstupky z ocelí třídy 10 a 11, válcované za tepla
ČSN EN 10029 Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti
ČSN 42 6317 Tenké plechy z konstrukčních ocelí 10 a 11, válcované za studena
ČSN EN 10130 Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10131 Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10143 Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN EN 10152 Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10268 Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky
ČSN EN 2070-2 Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin. Technické dodací předpisy. Část 2: Plechy, profily ohýbané z pásů a desky
ČSN EN 2071 Letectví a kosmonautika - Plechy z hliníku a slitin hliníku - Tloušťka 0,25 mm <= a <= 6 mm - Rozměry
ČSN EN 3999 Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm <= a <= 6 mm
ČSN EN 4001 Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy plátované se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm <= a <= 6 mm
ČSN EN 1386 Hliník a slitiny hliníku - Plechy s válcovanými vzory - Specifikace
ČSN EN 13981-2 Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 2: Desky a plechy
ČSN EN 485-1+A1 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy
ČSN EN 485-2 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti
ČSN EN 485-3 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla
ČSN EN 485-4 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena
ČSN EN 1652 Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití
ČSN EN 13599 Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a pásy z mědi pro použití v elektrotechnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce se bude dále rozšiřovat. Vaše případné návrhy či připomínky odměníme REKLAMOU ZDARMA...

 

REKLAMA